Other Products

Time Access
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เครื่องบันทึกเวลาทำงาน
Fingerprint
Finger Scan

เครื่องสแกนใบหน้า
ระบบสแกนหน้า
Face scan
เครื่องบันทึกเวลาทำงาน

ประตูล็อคโรงแรม
Hotel Lock
Finger Lock

การ์ด
Card
Proximity Card
Mifare Card
Key Tag

Accessories
อุปกรณ์เสริม
Power Supply
Battery
LZ Braket
Drop Bolt
Electric Bolt

เครื่องทาบบัตร
Access Control
Wiegand
Controller System
Remote Controller


Security System
กล้องวงจรปิด
CCTV CAMERA
กล้องวงจรปิด ไอพี
CCTV IP
กล้องวงจรปิด ไออาร์
CCTV IR
กล้องวงจรปิด บ๊อกส์
CCTV BOX
กล้องวงจรปิด โดม
CCTV DOME
Family Care
กล้องวงจร เอเอชดี
CCTV AHD

สัญญาณเตือนภัย
Alarm

นาฬิกายาม
GuardTour
Patrol

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด
เครื่องบันทึกภาพ DVR

เครื่องตรวจจับวัตถุอันตราย
X-Ray

เครื่องตรวจจับโลหะ
ประตูตรวจจับโลหะ
Walkthrough

Hand Held Metal Detector


Gate System
Floding Gate
ประตูโฟลดิ้งเกท

ไม้กั้นรถ เข้า ออก
Carpark
Car park

ประตูหมุน
Turnstile

Traffic Cone

Ultrasonic Parking Guidance System
ระบบนำทางที่จอดรถ

 

 

Loop Detectors & Photo Sensor

Inductance Loop Detectors

ความถูกต้องของข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความน่าเชื่อถือ ค่าใช้จ่าย ความง่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา

  Inductive Loop
Data accuracy Good (98% or above)
Environmentral Effect Low
Reliability Good
System Expendability Medium
Ease of installation/maintenance Easy
Construction cost Medium

 Loop เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับโลหะโดยใช้สนามแม่เหล็ก โดยส่วนมากจะนำมาใช้กับระบบลานจอดรถ และสัญญาณไฟจราจร

 

สาย Loop เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งผ่านสนามแม่เหล็กเพื่อตรวจโลหะ ทนต่อสภาวะการทำงานนอกอาคาร ทนต่อความร้อนและความชื้นได้เป็นอย่างดี

การฝังขดลวดไว้ใต้ถนน และเชื่อมต่อกับกล่องควบคุม

 

การติดตั้งสาย Loop

สาย Loop ทั้งหมดจะถูกติดตั้งลงบนถนนที่มีการตัดด้วยเครื่องตัดถนน ตัดเฉียงมุม 45 เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสาย Loop ปลายสายอาจออกที่มุมขวาของรูปความกว้างของช่องจะมีขนาด 4mm และมีความลึกอยู่ที่ประมาณ 30mm-50mm และควรตัดไปยังขอบถนนเพื่อเดินสาย Loop ไปที่ตัว Loop ดังรูป

 

การฝังขดลวดไว้ใต้ถนนและเชื่อมต่อกับกล่องควบคุม

จำนวนรอบในการพัน Loop

1. ความยาวสายทั้งหมดไม่เกิน 100m.

2. สายที่ใช้ควรเป็นสาย Loop โดยเฉพาะ

3. จำนวนรอบที่ต้องเพิ่มขึ้นตามความยาวของเส้นรอบรูป

ความยาวไม่เกิน 6 เมตร  จำนวนรอบ 4 รอบ

ความยาวไม่เกิน 10 เมตร จำนวนรอบ 3 รอบ

ความยาวมากกว่า 10 เมตร จำนวนรอบ 2 รอบ

4. ช่วงสายที่ต่อเข้า Loop ควรตีเกลียวอย่างน้อย 20 เกลียวต่อความยาวสาย 1 เมตร

 

ตัวอย่าง Inductive Loops ในต่างประเทศ

 

Infrared Photo Sensor

อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุด้วยแสง โดยทำงานตรวจจับแสงที่มองเห็นหรือแสงที่มองไม่เห็น และตอบสนองการทำงานตามการเปลียนแปลงความเข้มของแสงที่ได้รับ

 

Diffuse Mode (สะท้อนวัตถุโดยตรง)

 

เป็น Sensor ที่อาศัยหลักการยิงแสงไปที่วัตถุ แล้วสะท้อนกลับมาซึ่ง Sensor ลักษณะนี้นิยมใช้งานโดยทั่วไป เนื่องจากใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยเพราะใช้ผิววัตถุที่ตรวจจับเป็นตัวสะท้อนแสงกลับมา

Retroreflective Mode (สะท้อนวัตถุโดยตรงแบบจำกัดลำแสง)

เป็น Sensor ที่ต้องอาศัยแผ่นสะท้อน หรือเที่เราเรียกว่า Reflect เป็นตัวสะท้อนแสงกลับมา ซึ่ง Sensor ลักษณะนี้สามารถนำไปใช้งานได้ดีในบริเวณที่มีการจำกัดพื้นที่การติดตั้งนอกจากนี้แผ่นสะท้อน ยังส่งผลทำให้ระยะตรวจจับวัตถุสามารถทำได้ไกลขึ้น

Opposed Mode (มีตัวส่งและตัวรับแยกกัน)

เป็น Sensor แบบที่ใช้ตัวส่งและตัวรับ เนื่องจาก Sensor ลักษณะนี้มีทั้งส่งและตัวรับ ดังนั้นจึงทำให้ระยะการตรวจจับวัตถุสามารถตรวจจับได้ระยะไกลมากขึ้น นอกจากนี้ในยังสามารถนำไปใช้งานใน สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมากกว่าปกติได้จากประเภท Photoelectric Sensor ทั้ง 3 ประเภทข้างต้น ทำให้ในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการติดตั้งได้อย่างเหมาะสม

 

- สี, พื้นผิวของวัตถุที่ตรวจจับ (Color,Surface) สีต่าง ๆ กัน มีผลต่อการดูดซับของแสง ลักษณะพื้นผิว เช่น ผิวมันวาว ผิวขรุขระมีผลต่อการสะท้อนของแสง

- ความโตของลำแสง (Beam Pattern) ถ้าความโตของแสง มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุที่ตรวจจับ ก็จะทำให้แสงนั้นยิงผ่านวัตถุไป บางครั้งทำให้ไม่สามารถตรวจจับได้ ดังนั้นความโตของลำแสง จึงต้องมีขนาดเล็กกว่าวัตถุที่ต้องการตรวจจับ

- ความแตกต่างของสี (Contrast) เนื่องจาก Photoelectric Sensors จะมองเห็นวัตถุที่ต้องการตรวจจับเป็นGray Scale หรือ เป็นสีเทานั้นเอง ดังนั้น Photo Sensors จะตรวจจับวัตถุที่มีค่า Contrast สูงได้ดีกว่า วัตถุที่มีค่า Contrast ต่ำ

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รูปภาพ บทความ และข้อความบนเว็บไซด์นี้ ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ในการค้าโดยเด็ดขาด หรือลงในเว็บไซด์ของตนเอง ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่ง จนถึงที่สุด ยกเว้นสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และบุคคลธรรมดาที่นำไปใช้เพื่อการศึกษา

Copyright © 2013 HIP ผู้ผลิตสินค้าระบบรักษาความปลอดภัยคุณภาพสูง World Class Fingerprint Company :
บริษัท Century Mien(Thailand).Co..,Ltd. All Rights Reserved.
By papon design